Kongresová hala Buildings City Košice

Adresa realizácie

Južná trieda 117, Košice

Objednávateľ

BUILDINGSCITY, s.r.o.

Termín realizácie

2014