Kyjevská 20, 22, Rožňava

Adresa realizácie

Kyjevská 20, 22, Rožňava

Objednávateľ

Stavebné bytové družstvo, Rožňava

Termín realizácie

10/2014 – 06/2015

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • výmena zasklených stien schodísk
  • realizácia šikmej strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena podláh v spoločných priestoroch