Materská škola- Svidník

Adresa realizácie

Materská škola gen. Svobodu 744/33, Svidník

Objednávateľ

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov

Termín realizácie

07/2018 – 09/2018

Realizované práce

  • spádovanie, zateplenie
  • hydroizolácia striech MŠ
  • oplechovanie atík