Národná rada Slovenskej republiky

Adresa realizácie

Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava

Objednávateľ

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Termín realizácie

2003