Rezidencia Šafránová záhrada

Adresa realizácie

Vojvodská ulica, Košice

Objednávateľ

Chemkostav a.s

Termín realizácie

03/2013 – 09/2013

Realizované práce

  • strecha hlavného objektu
  • zateplená, zaštrkovaná
    pochôdzne terasy
  • pochôdzna vegetačná strecha nad podzemným parkoviskom