Akustické obklady STEEL ARÉNA, Košice

Adresa realizácie

Nerudova 12, Košice

Objednávateľ

HS HSV s.r.o.

Termín realizácie

01/2011 – 02/2011

Realizované práce

  • akustické obklady stien
  • akustické obklady stropov