Prakovce č.304, Prakovce

izola kosice, prakovce, obnova bytovych domov

Adresa realizácie Prakovce 304, 05 26 Prakovce Objednávateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov KREMNIČKA Termín realizácie 08/2021 – 08/2022 Realizované práce odstránenie systémovch porúch  sanácia loggií zateplenie obvodového plášťa zateplenie strešnej konštrukcie zateplenie stropov výmeny výplňových konštrukcií bleskozvod, vyregulovanie UK elektroinštalácia – hlavné domové vedenie odkvapový chodník dlažby a dvere v interiéroch, maľby a úpravy interiérov zasklenie […]

Záhradná č.3, Gelnica

Izola, Záhradná č.3, Gelnica, obnova bytových domov

Adresa realizácie Záhradná č.3, Gelnica Objednávateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Záhradná 3, Gelnica  Termín realizácie 09/2023 – 03/2024 Realizované práce zateplenie fasády zateplenie spoločných priestorov sanácia loggií elektroinštalácia maľby a dlažby v spoločných priestoroch odkvapový chodník prístrešky Hodnotenie zákazníka Dňa 23.4.2024 prebehlo odovzdávanie diela zo strany firmy Izola v našom bytovom dome na […]

Juhoslovanská č. 1, Košice

Adresa realizácie Juhoslovanská č. 1, Košice Objednávateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, zastúpení: Územné bytové družstvo Košice Ťahanovce Termín realizácie 08/2020 – 06/2021 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie v spoločných priestoroch

Užhorodská č. 3, Košice

Adresa realizácie Užhorodská č. 3, Košice Objednávateľ BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice Termín realizácie 03/2020 – 02/2021 Realizované práce oprava a dodatočné zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Čínska č. 18, 20, Košice

Adresa realizácie Čínska č. 18, 20, Košice Objednávateľ Územné bytové družstvo, Košice-Ťahanovce Termín realizácie 02/2020 – 01/2021 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch nové pivničné boxy

Záhradná č. 14, Gelnica

Adresa realizácie Záhradná č. 14, Gelnica Objednávateľ Bytové družstvo Spišská Nová Ves Termín realizácie 01/2020 – 10/2020 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie a hydroizolácia strechy výmena bleskozvodu

BCK Košice III

Adresa realizácie Štúrova, Košice Objednávateľ CTR business center III. a.s., Štúrova 27, Košice Termín realizácie 05/2019 – 09/2020 Realizované práce spádovanie, zateplenie a hydroizolácia striech oplechovanie atíkzateplenie vybraných fasád

Donská č. 6, Košice

Adresa realizácie Donská č. 6, Košice Objednávateľ BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice Termín realizácie 08/2020 – 06/2021 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Železiarenská č. 25, Košice-Šaca

Adresa realizácie Železiarenská č. 25, Košice-Šaca Objednávateľ Spravobyt, s.r.o. Košice Termín realizácie 01/2020 – 06/2020 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou betónových zábradlí za oceľové zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Záhradná č. 9, Gelnica

Adresa realizácie Záhradná č. 9, Gelnica Objednávateľ Bytové družstvo Spišská Nová Ves Termín realizácie 07/2019 – 04/2020 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch