Záhradná č. 9, Gelnica

Adresa realizácie Záhradná č. 9, Gelnica Objednávateľ Bytové družstvo Spišská Nová Ves Termín realizácie 07/2019 – 04/2020 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Čingovská č. 10, Košice

Adresa realizácie Čingovská č. 10, Košice Objednávateľ Vlastníci BaNP bytového domu na ulici Čingovská č. 10 Termín realizácie 09/2019 – 04/2020 Realizované práce obnova pôvodného zateplenia fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie strešného medzipriestoru zateplenie v spoločných priestoroch

Berlínska č. 14, Košice

Adresa realizácie Berlínska č. 14, Košice Objednávateľ Územné bytové družstvo, Košice – Ťahanovce Termín realizácie 03/2019 – 11/2019 Realizované práce zateplenie fasády výmena lodžiových stien sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Ibrányiho č. 3, 5, Kráľovský Chlmec

Adresa realizácie Ibrányiho č. 3, 5, Kráľovský Chlmec Objednávateľ Spoločenstvo ZÁPAD, Ibrányiho 1239/5, Kráľovský Chlmec Termín realizácie 12/2018 – 10/2019 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch výmena bleskozvodu

Komenského č. 26, Rožňava

Adresa realizácie Komenského č. 26, Rožňava Objednávateľ Stavebné bytové družstvo, Rožňava Termín realizácie 01/2019 – 08/2019 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Pražská č. 10, 12, Košice

Adresa realizáciea Pražská č. 10, 12, Košice Objednávateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov Pražská 10, 12 Termín realizácie 10/2018 – 05/2019 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie v spoločných priestoroch

Helsinská č. 19, Košice

Adresa realizácie Helsinská č. 19, Košice Objednávateľ Stavebné bytové družstvo I., Košice Termín realizácie 08/2018 – 04/2019 Realizované práce oprava a dodatočné zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí dodatočné zateplenie strechy

Idanská č. 2, 4, 6, Košice

Adresa realizácie Idanská č. 2, 4, 6, Košice Objednávateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov Idanská 246 Termín realizácie 08/2018 – 03/2019 Realizované práce sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie bočných stien a čiel lodžií nové zasklenia lodžií oprava zateplenia priečelnej fasády nová povrchová úprava pôvodného zateplenia priečelnej fasády

Kisdyho č. 2, 4, 6, 8, 10, Košice

Adresa realizácie Kisdyho č. 2, 4, 6, 8, 10, Košice Objednávateľ LIMEA – správa domov, s.r.o. Termín realizácie 05/2018 – 11/2018 Realizované práce zateplenie fasády sanácia balkónov s výmenou zábradlí podchytenie nestabilnej konštrukcie balkóna zateplenie v spoločných priestoroch zateplenie a hydroizolácia strechy

Húskova 3, Košice

Adresa realizácie Húskova 3, Košice Objednávateľ Stavebné bytové družstvo II. Košice Termín realizácie 06/2018 – 10/2018 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie v spoločných priestoroch výmena nášľapných vrstiev v spoločných priestoroch výmena potrubných rozvodov kúrenia, vyregulovanie Realizované práce Touto cestou si dovoľujem vysloviť poďakovanie firme IZOLA Košice, s.r.o. za vysoko odborný […]