Izolácia spodnej stavby Weltauto, Košice

Adresa realizácie Prešovská cesta 73, Košice Objednávateľ Chemkostav, a.s. Termín realizácie 07/2015 – 08/2015 Realizované práce tepelná izolácia spodnej stavby a základov hydroizolácia proti zemnej vlhkosti

Sanácia vlhkosti  KULTURPARK, Košice

Adresa realizácie Kukučínova 2, Košice Objednávateľ Metrostav SK a.s. Termín realizácie 08/2012 Realizované práce chemická injektáž muriva proti vlhkosti sanácia soklového muriva

Izolácia proti vode  KULTURPARK, Košice

Adresa realizácie Kukučínova 2, Košice Objednávateľ Metrostav SK a.s. Termín realizácie 08/2012 Realizované práce hydroizolácia proti tlakovej vode modifikovanými asfaltovými pásmi

Akustické obklady STEEL ARÉNA, Košice

Adresa realizácie Nerudova 12, Košice Objednávateľ HS HSV s.r.o. Termín realizácie 01/2011 – 02/2011 Realizované práce akustické obklady stien akustické obklady stropov