Izolácia spodnej stavby Weltauto, Košice

Adresa realizácie

Prešovská cesta 73, Košice

Objednávateľ

Chemkostav, a.s.

Termín realizácie

07/2015 – 08/2015

Realizované práce

  • tepelná izolácia spodnej stavby a základov
  • hydroizolácia proti zemnej vlhkosti