Edelényska č. 4, 5, Rožňava

Adresa realizácie

Edelényska č. 4, 5, Rožňava

Objednávateľ

Stavebné bytové družstvo, Rožňava

Termín realizácie

05/2014 – 11/2014

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • výmena okien a dverí v spoločných priestoroch
  • úprava bleskozvodu
  • energetická certifikácia