Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice

Adresa realizácie

Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice

Objednávateľ

Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského

Termín realizácie

06/2016 – 09/2016

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • predsadené konštrukcie tienenia
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • následne obnova ďalších objektov – telocvične, jedálne

Realizované práce

Touto cestou by sme chceli poďakovať firme IZOLA Košice, s.r.o. za odborne a profesionálne odvedenú prácu pri realizácii stavebných prác na objekte školy a jedálne. Stavebné práce boli realizované odborníkmi a v dohodnutých termínoch. V spolupráci s firmou IZOLA Košice, s.r.o. sme zabezpečili pre našich zamestnancov a študentov nielen z hľadiska estetiky pekné prostredie, ale hlavne z hľadiska prevádzky bola zabezpečená tepelná pohoda a komfort najmä pre výučbu. Profesionalitu, odbornosť a prístup firmy IZOLA Košice, s.r.o. s radosťou doporučujeme aj iným, ktorí do budúcna uvažujú so zateplením objektu.
Ing. Jozef Krištan
riaditeľ školy EGJAK