Hotel s garážami

Adresa realizácie

Starý Smokovec

Objednávateľ

Širila, a. s., Spišská Nová Ves

Termín realizácie

04/2016 – 05/2016

Realizované práce

  • strechy novostavby hotelového zariadenia