Kulturpark Košice

Adresa realizácie

Kukučínova 2, Košice

Objednávateľ

Metrostav SK a.s.

Termín realizácie

03/2013 – 09/2013

Realizované práce

  • strecha hlavného objektu – jednopláštová plochá strecha
  • skladba strechy – parozábrana, tepelná izolácia, hydroizolácia, zaštrkovanie