Nízkoenergetický obytný komplex

Adresa realizácie

Garbiarska 14, Košice

Objednávateľ

IZOLA Košice, s.r.o.

Termín realizácie

03/2014 – 11/2014

Realizované práce

  • strechy dvoch obytných objektov
  • strecha novostavby parkovacieho domu