Berlínska č. 14, Košice

Adresa realizácie Berlínska č. 14, Košice Objednávateľ Územné bytové družstvo, Košice – Ťahanovce Termín realizácie 03/2019 – 11/2019 Realizované práce zateplenie fasády výmena lodžiových stien sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Ibrányiho č. 3, 5, Kráľovský Chlmec

Adresa realizácie Ibrányiho č. 3, 5, Kráľovský Chlmec Objednávateľ Spoločenstvo ZÁPAD, Ibrányiho 1239/5, Kráľovský Chlmec Termín realizácie 12/2018 – 10/2019 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch výmena bleskozvodu

Komenského č. 26, Rožňava

Adresa realizácie Komenského č. 26, Rožňava Objednávateľ Stavebné bytové družstvo, Rožňava Termín realizácie 01/2019 – 08/2019 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Pražská č. 10, 12, Košice

Adresa realizáciea Pražská č. 10, 12, Košice Objednávateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov Pražská 10, 12 Termín realizácie 10/2018 – 05/2019 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie v spoločných priestoroch

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019

V roku 2019 bol konateľ a zakladateľ firmy IZOLA Košice, s.r.o., Ing. Jaroslav Varga, CSc. nominovaný na ocenenie Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019, ktoré organizuje odborný časopis ASB.  

Helsinská č. 19, Košice

Adresa realizácie Helsinská č. 19, Košice Objednávateľ Stavebné bytové družstvo I., Košice Termín realizácie 08/2018 – 04/2019 Realizované práce oprava a dodatočné zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí dodatočné zateplenie strechy

Idanská č. 2, 4, 6, Košice

Adresa realizácie Idanská č. 2, 4, 6, Košice Objednávateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov Idanská 246 Termín realizácie 08/2018 – 03/2019 Realizované práce sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie bočných stien a čiel lodžií nové zasklenia lodžií oprava zateplenia priečelnej fasády nová povrchová úprava pôvodného zateplenia priečelnej fasády

Ponúkame voľné pracovné pozície v našej spoločnosti

Ponuka práce je do trvalého pracovného pomeru, alebo na živnosť. Našim zamestnancom ponúkame stabilné pracovné prostredie. Miesto vykonávania prác je podľa aktuálnej stavebnej zákazky v rámci východného Slovenska.

Kisdyho č. 2, 4, 6, 8, 10, Košice

Adresa realizácie Kisdyho č. 2, 4, 6, 8, 10, Košice Objednávateľ LIMEA – správa domov, s.r.o. Termín realizácie 05/2018 – 11/2018 Realizované práce zateplenie fasády sanácia balkónov s výmenou zábradlí podchytenie nestabilnej konštrukcie balkóna zateplenie v spoločných priestoroch zateplenie a hydroizolácia strechy

Húskova 3, Košice

Adresa realizácie Húskova 3, Košice Objednávateľ Stavebné bytové družstvo II. Košice Termín realizácie 06/2018 – 10/2018 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie v spoločných priestoroch výmena nášľapných vrstiev v spoločných priestoroch výmena potrubných rozvodov kúrenia, vyregulovanie Realizované práce Touto cestou si dovoľujem vysloviť poďakovanie firme IZOLA Košice, s.r.o. za vysoko odborný […]