Juhoslovanská č. 1, Košice

Adresa realizácie Juhoslovanská č. 1, Košice Objednávateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, zastúpení: Územné bytové družstvo Košice Ťahanovce Termín realizácie 08/2020 – 06/2021 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie v spoločných priestoroch

Užhorodská č. 3, Košice

Adresa realizácie Užhorodská č. 3, Košice Objednávateľ BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice Termín realizácie 03/2020 – 02/2021 Realizované práce oprava a dodatočné zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Čínska č. 18, 20, Košice

Adresa realizácie Čínska č. 18, 20, Košice Objednávateľ Územné bytové družstvo, Košice-Ťahanovce Termín realizácie 02/2020 – 01/2021 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch nové pivničné boxy

Prvá experimentálna mokraďová strecha na Slovensku 

V spolupráci s Technickou Univerzitou v Košiciach realizujeme pilotnú fázu výstavby experimentálnych vegetačných terás. Cieľom unikátneho projektu je skúmať efekt mokraďových striech ako aktívneho elementu špongiových infraštruktúr mesta. 

Záhradná č. 14, Gelnica

Adresa realizácie Záhradná č. 14, Gelnica Objednávateľ Bytové družstvo Spišská Nová Ves Termín realizácie 01/2020 – 10/2020 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie a hydroizolácia strechy výmena bleskozvodu

BCK Košice III

Adresa realizácie Štúrova, Košice Objednávateľ CTR business center III. a.s., Štúrova 27, Košice Termín realizácie 05/2019 – 09/2020 Realizované práce spádovanie, zateplenie a hydroizolácia striech oplechovanie atíkzateplenie vybraných fasád

Donská č. 6, Košice

Adresa realizácie Donská č. 6, Košice Objednávateľ BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Košice Termín realizácie 08/2020 – 06/2021 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Železiarenská č. 25, Košice-Šaca

Adresa realizácie Železiarenská č. 25, Košice-Šaca Objednávateľ Spravobyt, s.r.o. Košice Termín realizácie 01/2020 – 06/2020 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou betónových zábradlí za oceľové zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Záhradná č. 9, Gelnica

Adresa realizácie Záhradná č. 9, Gelnica Objednávateľ Bytové družstvo Spišská Nová Ves Termín realizácie 07/2019 – 04/2020 Realizované práce zateplenie fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie v spoločných priestoroch

Čingovská č. 10, Košice

Adresa realizácie Čingovská č. 10, Košice Objednávateľ Vlastníci BaNP bytového domu na ulici Čingovská č. 10 Termín realizácie 09/2019 – 04/2020 Realizované práce obnova pôvodného zateplenia fasády sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení zateplenie strešného medzipriestoru zateplenie v spoločných priestoroch